Verksamhetsarkitektur hos SBAB

Verksamhetsarkitektur hos SBAB

Projektbeskrivning

SBAB Bank påverkades som flera andra banker och kreditmarknadsinstitut, nya regelverk såsom Basel III/ CRD IV, MFI, RUTS, MIR, KRITA och VINN. Hos SBAB Bank har också kraven kring verksamhetsanalys och verksamhetsuppföljning ökat, vilket också var bakgrunden till att tänka långsiktigt kring business intelligence, rapportering och datalagerlösning.

Capmill fick i uppdrag av SBAB Bank att tillsammans med dem etablera en komplett datalagerlösning för hantering av så väl regulatorisk rapporteringslösning, som möjligheter till modern verksamhetsanalys och verksamhetsuppföljning. Capmill har stått för kompetens kring affärsarkitektur, kravanalys och mentorskap i införande av den nya lösningen.

 

Mer om kunden:

SBAB Banks affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.

SBAB Bank-koncernen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (”SCBC”) och Booli Search Technologies AB (”Booli”), inklusive dess dotterbolag Hittamäklare AB och Booli Development AB. SCBC emitterar säkerställda obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat Booli.se, Sveriges största oberoende söktjänst för bostäder och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som ska sälja sin bostad.

Jobba med oss

Liknande projekt

Log in with your credentials

Forgot your details?