Finansiell och regulatorisk rapportering hos IF

Finansiell och regulatorisk rapportering hos IF

Projektbeskrivning

I och med att regelverket Solvens II träder i kraft 2016, fick If Skadeförsäkringar ett behov av att etablera en lösning för att rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod i att etablera en kvalitativ rapportering enligt de föreskrifter och regler som The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) tagit fram för Solvens II-rapportering.

Capmill och systemföretaget Attollo fick i uppdrag att tillsammans med kunden etablera processer, rutiner och verktyg för kvalitativ rapportering (narrativ) av Solvens II. Projektet omfattande rapportering av Narrative Valuation Report (delar av SFCR och RSR), Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), Solvency and Financial Condition Report (SFCR), Regular Supervisory Report (RSR) samt rapportering av Risk Disclosure IFRS 7. Capmill och Attollo rekommenderade och offererade verktyget IBM Cognos Disclosure Management (CDM), som framgångsrikt implementerats av oss på flertalet andra banker och försäkringsbolag, både för finansiell rapportering, och inte minst för regulatorisk rapportering.

I samband med implementationsprojektet har CDM tagits emot väl i kundens organisation, och verktyget har också börjat användas till andra användningsområden inom finansiell rapportering inom koncernen If P&C Insurance.

IBM Cognos Disclosure Management

If ägs av Sampo Abp som är noterat på NASDAQ OMX Helsinki. Koncernen har omkring 6800 anställda. If är störst i Norden avseende Skadeförsäkringar, med en premieinkomst på drygt 40 miljarder SEK (2013) och 3,6 miljoner kunder. If får in 1,4 miljoner skador varje år och hanterar över hälften av dem inom 24 timmar. Nio av tio kunder som haft en skada ger If toppbetyg för deras skadehantering.

Jobba med oss

Liknande projekt

Log in with your credentials

Forgot your details?