Testledning

Test går hand i hand med både krav och utveckling. Genom att utveckla utifrån testbara krav skapar vi förutsättningar för att metodiskt och systematiskt leda testarbetet genom hela processen. Detta leder många gånger till stora kvalitetsvinster som ökar möjligheterna att möta beställarnas förväntningar på kvalité och prestanda.

På Capmill gör vi test till en naturlig och självklar del i projektarbetet oavsett projektmetodik och arbetssätt. Därför är testledning en fristående specialisttjänst hos oss. Nedan följer exempel på situationer inom testledningsområdet, där vi kan vara våra kunder behjälpliga:

  • Testledning (projekt & program)
  • Acceptans- och systemtester
  • Kravanalys och testbarhet
  • Revision av testplaner och testmetodik
  • Mentorskap och stöd kring testmetodik och kvalitetsarbete

Certifiering & utbildning:

Foundation Level, ISTQB

Agile Tester, ISTQB

Advanced Certificate in Software Testing Test Manager, ISTQB

Log in with your credentials

Forgot your details?