Projektledning

För oss innebär projektledning att målet är viktigare än metoden, likaså rollen som utför projektledningsaktiviteterna. Ledarskapet är ett viktigt inslag i vår syn på projektledning, och valet av metod anpassas till typen av projekt och kundens önskemål. Regulatoriska projekt såsom Basel eller Solvens styrs ofta av en tidplan som inte kan påverkas av den enskilda aktören. Vi inom Capmill har genomfört så väl regulatoriska projekt, som projekt avseende systemuppgraderingar, etableringar av handel på nya handelsplatser och förbättringar av projektmetoder och arbetssätt.

Nedan följer exempel på situationer inom projektledningsområdet, där vi kan vara våra kunder behjälpliga:

  • Projektledning
  • Programledning
  • Teknisk projektledning
  • Projektrevisioner
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • Mentorskap och stöd kring projektmetodik och arbetssätt

Certifiering & utbildning:

Project Management Professional från PMI,

PPS, Tieto

Certified Scrum Master, Scrum.org

Certified Product Owner, Scrum.org

SAFe 4 Certified Product Owner & Product Manager, Scaled Agile, Inc.

SAFe 4 Certified Agilist, Scaled Agile, Inc.

Log in with your credentials

Forgot your details?