Nya solvensregler (Solvens 2)

Nyhet_Capmill_3x2Solvens 2 är samlingsnamnet på de nya solvensregler för försäkringsbolag som arbetas fram inom EU. Hösten 2012 ska de vara införda i svensk lagstiftning. De flesta svenska försäkringsbolag är dock väl förberedda inför de nya solvenskraven.

De flesta svenska försäkringsbolag klarade solvenskraven med god marginal. Det visar resultatet av den femte förstudien, QIS 5, i arbetet med de kommande europeiska försäkringsregler Solvens 2 som genomfördes under hösten 2010. Det var emellertid 21 bolag som inte klarade det så kallade, solvenskapitalkravet SCR och 7 bolag klarade inte minimiklapitalkravet, MCR.

Bolag som inte klarar solvenskapitalkravet måste i de kommande Solvens 2-reglerna vidta åtgärder för att inom rimlig tid uppfylla kravet. Bolag som inte klarar minimikapitalkravet måste snabbt återställa kapitalbasen annars måste bolaget avvecklas.

Det är i huvudsak små bolag som har problem att uppfylla de nya kraven.
Bristen i solvenskapital i förstudien motsvarar 2 procent av det samlade kapitalkravet för att uppfylla SCR. Bristen för att uppfylla minimikravet, MCR, var 1 procent av det samlade kapitalet. Motsvarande 90 procent av den svenska marknaden deltog i förstudien (107 försäkringsbolag/12 försäkringsgrupper).

Bedömningen bygger på inrapporterad data och är preliminär. Någon djupare analys har inte företagits.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@capmill.se

Skickar

Log in with your credentials

Forgot your details?