Nya globala regler för banker

Nyhet_Capmill_3x2Baselkommittén har utarbetat det så kallade Basel 3-regelverket, som innehåller nya globala standarder för reglering av bankers kapitaltäckning och likviditet.

Basel 3 innebär att kraven höjs på såväl nivån på kapitaltäckningen som på kvalitén på kapitalet. Samtidigt införs även kvantitativa krav för bankernas likviditet samt möjligheten för tillsynsmyndigheten att kräva så kallade kontracykliska buffertar. Det sistnämnda innebär att banker i perioder med högkonjunktur och hög kredittillväxt ska skapa kapitalbuffertar för tider av finansiell oro. Reglerna är en vidareutveckling av Basel 2, som är det i dag styrande regelverket, bland annat inom EU.

Syftet med Basel 3 är att stärka bankernas motståndskraft och förhindra framtida finanskriser. De nya reglerna kommer att införas gradvis under en längre period. Svenska regler kommer att uppdateras senast i den takt som EU införlivar regelverket i sina direktiv.

Samtidigt med det nya regelverket har Baselkommittén gjort en analys av vilka effekter som de nya reglerna kan ge. Totalt 263 banker från 23 länder har ingått i studien.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@capmill.se

Skickar

Log in with your credentials

Forgot your details?