Capmill hjälper Nordnet med förstudie inför VINN-rapportering

Nyhet_Nordnet_3x2Capmill har fått i uppdrag att hjälpa Nordnet Bank med förstudiearbete för VINN-rapportering.

VINN grundar sig i att Riksbanken ålagt ett tjugotal finansiella företag och filialer att rapportera uppgifter om innehav av värdepapper till SCB för att kunna följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna och för att övervaka betalningssystemets stabilitet. De insamlade uppgifterna kommer också att användas för framställning av statistik rörande värdepappersinnehav. Rapportdatabasen hanteras av SCB och kallas för VINN (VärdepappersINNehav).

Fokus inom förstudiearbetet har varit att analysera informationsgapet mellan den information som Nordnet redan har i sin rapporteringslösning för Basel III och Solvens II samt den information som krävs för VINN.

Capmill har genom Attollo en lång gemensam relation med Nordnet då Capmill och Attollo hjälpt till att bygga upp de rapporteringslösningar för Basel III och Solvens II som Nordnet har idag.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@capmill.se

Skickar

Log in with your credentials

Forgot your details?