Storbanker anlitar Capmill för projekt inom MiFID 2

Nyhet_Capmill_3x2SEB anlitar Capmill för att anpassa FX-handeln till MiFID 2.

Swedbank anlitar Capmill för projektledning för MiFID 2 inom ett av sina affärsområden.

MiFID 2 är ett EU-regelverk som syftar till att stärka kundskyddet samt att öka transparensen i handeln med värdepapper. Ett exempel är att bankerna i och med MiFID 2 måste redovisa vilka kostnader som påförs vid handel i finansiella instrument. Sedan tidigare finns MiFID 1 som fokuserade på aktiesidan. I och med MiFID 2 utökas skyddet/regelverket till att gälla även ränte- och valutabaserade produkter. Regelverket väntas få stor påverkan på marknaden och hur banker bedriver handeln med finansiella instrument.

 

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@capmill.se

Skickar

Log in with your credentials

Forgot your details?