Claudia Wilbois börjar på Capmill

Nyhet_Capmill_3x2Vi välkomnar Claudia Wilbois som ny kollega inom kravhantering och projektledning till Capmill Consulting.

Claudia har 6 års verksamhetserfarenhet inom finans och försäkring och har god kunskap om de produkter och processer som är vanligt förekommande inom dessa verksamheter. Claudia har god erfarenhet av arbete kring regelefterlevnad, då hon implementerat regler och rutiner, bl.a. kring FATCA och PEP, samt hållit i utbildning kring regelefterlevnad inom försäkringsförmedling.

Claudia arbetar väldigt verksamhetsnära och har vana av att rapportera till personer i ledande befattningar. Claudias styrkor är bland annat att samla ett team mot ett gemensamt mål och hon projektleder även på fritiden då hon renoverar sitt sommarhus

 

 

 

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@capmill.se

Skickar

Log in with your credentials

Forgot your details?